Skip to content

Výtah

120x600

Nejdokonalejším zařízením, které se architektům a strojním inženýrům podařilo sestrojit za účelem rychlé a pohodlné přepravy osob v bytových budovách o více podlažích, je samozřejmě výtah. Nepočítáme samozřejmě nákladní výtahy, ale výtahy osobní. Nicméně je třeba poznamenat, že ne každý dům má výtah. Zvláště, pokud jde o domky rodinné, menší, či starší pavlačové. Tam všude je třeba stále ještě využívat prastaré řešení, známé lidem již odedávna.

Tak co místo výtahu

Klasickým stavebním prvkem ve víceetážových domech, ale často i v budovách přízemních, ale podsklepených je samozřejmě běžné schodiště. Je lhostejné, zda samonosné, točité, lomené. Ze dřeva, kamene, železa, či jiných materiálů. Se zábradlím, či bez něj. Hlavně když plní svůj účel tak, jak správně má.

480x300-1509716084.png