Skip to content

Restitučním nárokem vše teprve začíná

Zjistili jste, že můžete vlastnit zemědělskou půdu? Byl Váš děd jejím původním vlastníkem? Celá léta dřel, aby si mohl tenkrát tuto půdu koupit a začít hospodařit na svém? A byla mu posléze násilně odebrána mocenským režimem? Jste jeho přímými potomky? Pak je Váš restituční nárok oprávněný! Můžete se radovat! Ale! Vždycky je tu nějaké ale, které Vaši radost může oslabit. Víte, jak dlouho se mohou vést procesy o navrácení půdy? Jste si vědomi, co Vás teprve nyní čeká za úřednická martýria, která se Vám mohou zdát nekonečná?

Užijte si peněz hned

Průtahy a zase jen průtahy. Dokazování své identity, dokazování pravosti dokumentů. A teprve potom vlastní náprava křivd v minulosti, které byly spáchány na Vašem pracovitém dědovi! Když už se konečně dostanete do stadia, kdy čekáte na navrácení, či náhradu oné zemědělské půdy, opět uběhne pár let, které Vás dělí od konečného vyrovnání. V podstatě stále jen čekáte. Vy ovšem čekat opravdu nemusíte! Vy se můžete obrátit na někoho, kdo Vás vyplatí hned a tím Vaše právo odkoupí. A to je pěkná informace, viďte?