Skip to content

PR články

Než začneme psát PR články, měli bychom si rozmyslet, jaké jsou cíle našeho psaní, a co chceme čtenářům sdělit. Měli bychom vědět, kdo budou naši čtenáři. Články většinou propagují nějaké produkty, služby, webové stránky a firmy. Podle toho bychom měli i zacílit text.
PR články mají za cíl přivést na stránky více čtenářů a klientů. Představujeme jim službu, produkt, celou společnost, nebo obchod. Je žádoucí vzbudit ve čtenářovi o dané produkty co největší zájem, aby měl touhu dozvědět se ještě více, a dohledat více informací.

Vzbudit důvěru

Pokud píšeme PR články, musíme především vzbudit ve čtenářovi důvěru. Je nutno použít správné argumenty, a mít možnost nabídnout opravdu výhodné služby či zboží. Měli bychom mít dostatečné konkurenční výhody.